Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống

(ĐCSVN) - Ngày 25/9, tại Hà Nội, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XI đã tổ chức Hội nghị lần thứ 2 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam thành chương trình hành động.
 

 Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ thảo luận và thông qua
nhiều nội dung quan trọng cho toàn khóa - Ảnh: TA


Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và các Phó Chủ tịch Mai Đức Chính, Trần Văn Lý chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh: Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đề ra 8 nhiệm vụ cụ thể của Công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2018 với phương châm hành động: “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước; tập trung hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam có nhiệm vụ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI. Các nội dung, chương trình công tác phù hợp, đáp ứng yêu cầu mới của phong trào công nhân viên chức lao động trong thời gian tới.

Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ thảo luận và thông qua các nội dung: Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra; Chương trình “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018”; Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”; Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động”; Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”.

Đây là những nội dung rất quan trọng mà Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần này có nhiệm vụ triển khai, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI vào thực tiễn phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn./.

Các từ khóa theo tin:

Trung Anh

|